ВСИЧКИ ВИДОВЕ НАЦИОНАЛНИ ЗНАМЕНА И ФЛАГОВЕ

  Висококачествено производство на национални знамена
  всички стандартни размери, както и
  производство на всякакви нестандарти проекти.
  Национални знамена за пилон
      Предлагаме всички видове Национални знамена за пилони с високо качество и издръжливост. Знамената се изработват по БДС като се спазват всички норми. Може да изберете някои от стандартните размери, както и да поръчате знаме с вашите издивидуални размери.
Вариант А
Вариант Б
Вариант В
Вариант Г
Знаме за пилон с джоб 5см. от дългата страна Знаме за пилон с джоб от късата страна и капси Знаме за пилон с джоб от късата страна и капси Знаме за пилон с 2 джоба по 5см. от късите страни
1/2 м. 1/2 м. 1/2 м. 1/3 м.
1/2,5 м. 1/2,5 м. 1/2,5 м. 1/3 м.
1/3 м. 1/3 м. 1/3 м. 1/4 м.
индивидуален индивидуален индивидуален индивидуален
  Национални знамена тип байряк
      Предлагаме всички видове Национални знамена тип байряк с високо качество и издръжливост. Знамената се изработват по БДС като се спазват всички норми. Предлагаме както всички стандартни размери така и размери според вашите потребности
Вариант Д
Знаме тип байряк с джоб 5см. от тясната страна
50/70 см.
60/90 см.
90/150 см.
индивидоален • ПРОДУКТИ

  Работно облекло
  Защитно облекло
  Бебешки дрехи
  Органични дрехи
  Друго облекло
  Знамена
  Л.П.С.

 • АДРЕС

  България
  Стара Загора
  ул."Димчо Стаев" 28, ет.3

 • КОНТАКТИ

  +359 898 482 902
  +359 42 233 030

  dafradg@gmail.com
  skype: dafra-dg