НЕГОРИМИ, ВОДОЗАЩИТНИ И СИГНАЛНИ ОБЛЕКЛА.

  Висококачествено производство на сигнални и защитни облекла
  осигуряващи защита от изгаряне, водоотбъскващи
  и слветлоотражателни
Негорими облекла
Работни облекла с понижена горимост
Заварчици
Леари
Пожарникари
Водозащитни облекла
Водоотбъскващи работни облекла и екипировка.
Наметала
Облекла
Светлоотразително
Светлоотразително облекло, жилетки, елеци и др.
Жилетки / Елеци
Облекла

 • ПРОДУКТИ

  Работно облекло
  Защитно облекло
  Бебешки дрехи
  Органични дрехи
  Друго облекло
  Знамена
  Л.П.С.

 • АДРЕС

  България
  Стара Загора
  ул."Димчо Стаев" 28, ет.3

 • КОНТАКТИ

  +359 898 482 902
  +359 42 233 030

  dafradg@gmail.com
  skype: dafra-dg