ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

  Тук може да намерите всичко необходимо за безопасните условия на труд
  които да усигорите на вашите работници.
  спални комплекти, бельо и др.
Маски
Респиратори, маски, дихателни апарати и др.
Каски
Каски, защини шапки и др.
Антифони
Аксесоари за предпазване на слуха
Очила/Щитове
Защитни очила и щитове
Ръкавици
Половинки, боти ,ботуши и др.
Кожа и плат
Естествена кожа
Текстилни
Химически устойчиви
Санитарни
Аксесоари
Спечифични средства за защита
Работни обувки
Половинки, боти ,ботуши и др.
Половинки
Цели
Боти
Ботуши
Санитарни
Табели
Табели, знаци и обозначителни табели • ПРОДУКТИ

  Работно облекло
  Защитно облекло
  Бебешки дрехи
  Органични дрехи
  Друго облекло
  Знамена
  Л.П.С.

 • АДРЕС

  България
  Стара Загора
  ул."Димчо Стаев" 28, ет.3

 • КОНТАКТИ

  +359 898 482 902
  +359 42 233 030

  dafradg@gmail.com
  skype: dafra-dg